Niebieska Mila
Niebieska Mila - BIG
Niebieska Mila - Rzetelna Firma

Rejsy wycieczkowe statkami pasażerskimi
Biuro Podróży Niebieska Mila

Zarezerwuj swój rejs
tel. 61 861 42 00
rejsy@niebieskamila.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże
Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Informacje ogólne

Organizator ubezpiecza wszystkich swoich Klientów w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia. Pakiet podstawowy obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróżnego. Może on zostać rozszerzony o ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych, rezygnacji z imprezy turystycznej oraz przerwania imprezy turystycznej.

Obowiązkowy okres ubezpieczenia obejmuje czas trwania rejsu. Na życzenie Klienta okres ochrony ubezpieczeniowej może ulec wydłużeniu. Organizator zaleca wydłużenie przez Klienta okresu ubezpieczenia na cały okres podróży zagranicznej tj. również na czas dojazdu i powrotu z rejsu, a w przypadku przedłużonego pobytu organizowanego na własną rękę, również na ten okres.

Organizator zaleca Klientom zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej i przerwania imprezy turystycznej. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i przerwania imprezy turystycznej może zostać zawarte w terminie najpóźniej 7 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części - zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i przerwania imprezy turystycznej można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Okres ochrony ubezpieczeniowej

W przypadku imprez z dojazdem własnym ochrona ubezpieczeniowa Signal Iduna Polska S.A. rozpoczyna się na 24 godziny przed właściwym terminem rozpoczęcia wskazanym na Umowie uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż z chwilą rozpoczęcia podróży przez Ubezpieczonego, a kończy się 24 godziny po terminie wskazanym na Umowie uczestnictwa, nie później jednak niż z chwilą zakończenia przez ubezpieczonego podróży.

W przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek, których początek nastąpił w trakcie pobytu ubezpieczonego za granicą. Signal Iduna Polska TU S.A. udziela dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia i assistance w okresie od daty końca ochrony ubezpieczeniowej oznaczonej w dokumencie ubezpieczenia do momentu, w którym taki powrót będzie możliwy, nie dłużej jednak niż przez siedem dni.

Pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą

W przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek, których początek nastąpił w trakcie pobytu ubezpieczonego za granicą SIGNAL IDUNA zwraca dodatkowe koszty przedłużonego pobytu maksymalnie do wysokości równowartości 100 EUR dziennie, poniesione w okresie od 3 (trzeciego) do 5 (piątego) dnia przedłużonego pobytu za granicą (maks. do 300 EUR). Przez koszty przedłużonego pobytu rozumie się koszty zakwaterowania i wyżywienia z wyłączeniem napojów alkoholowych.

Centrala Alarmowa

Centrala alarmowa w Warszawie, z którą można się kontaktować w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, a w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja:

Centrala Alarmowa Inter Partner Assistance Polska telefon czynny całą dobę:
+48 22 864 55 26, fax +48 22 575 95 75, sms +48 661 000 888

Numer polisy ubezpieczeniowej Biura Podróży Niebieska Mila: 200322

 

Biuro Podróży Niebieska Mila
tel. 61 861 42 00
rejsy@niebieskamila.pl

Rejsy wycieczkowe - wakacje dla całej rodziny

Oferta Biura Podróży Niebieska Mila to rejsy wycieczkowe po morzach i oceanach całego świata. Rejs statkiem pasażerskim to nowy,
luksusowy sposób spędzania wakacji, zwiedzania świata oraz poznawania nowych kultur i zwyczajów.

Opublikowane na stronach www.niebieskamila.pl informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

® Niebieska Mila jest zarejestrowaną marką handlową.

© Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie internetowym są własnością Biura Podróży Niebieska Mila i podlegają ochronie prawnej.

Nasz serwis korzysta z plików cookies – zobacz w jakim celu. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo określić warunki przechowywania i dostępu plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
OK